Τροποποιήσεις - Ακυρώσεις

Τροποποιήσεις

Κάθε ζητούμενη αλλαγή στην κράτησή σας θα πρέπει να μας αποσταλεί γραπτώς στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: info@easytransfer gr. Όλες οι τροποποιήσεις τελούν υπό την έγκριση του Μεταφορέα, η επιβεβαίωση των οποίων θα αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δώσατε κατά την στιγμή της κράτησης. Τροποποιήσεις, υπό τις προϋποθέσεις που περιγράφονται ανωτέρω, επιτρέπονται μέχρι 24 ώρες πριν από την πρώτη προγραμματισμένη μεταφορά σας.

Σε περίπτωση που η αλλαγή στην κράτηση επιφέρει αύξηση του κόστους( διαφορετικός προορισμός, μέγεθος οχήματος, έξτρας κτλ), θα ενημερωθείτε μέσω e-mail για το επιπλέον κόστος, καθώς και για τον τρόπο που πρέπει να γίνει η πληρωμή του πρόσθετου ποσού.

Εάν η τροποποίηση της κράτησης σας επιφέρει μείωση του συνολικού ποσού, θα σας επιστραφεί η διαφορά, τουλάχιστον 24 ώρες πριν την προγραμματισμένη μεταφορά σας.

Μέχρι δύο τροποποιήσεις ανά κράτηση επιτρέπονται δωρεάν. Πρόσθετες τροποποιήσεις υπόκεινται σε έξοδα διαχείρισης 10 ευρώ, τα οποία θα πρέπει να καταβληθούν τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την πρώτη προγραμματισμένη μεταφορά σας. Σε περίπτωση που κάνετε αλλαγή της κράτησης σας σε λιγότερο από 24 ώρες από την μεταφορά σας, η αλλαγή υπόκεινται σε έγκριση από τον εκτελεστή της μεταφοράς και εφόσον εγκριθεί επιβαρύνεστε με πρόσθετο κόστος 10 ευρώ, τα οποία πρέπει να καταβληθούν πριν την προγραμματισμένη παραλαβή σας.

Ο Μεταφορέας θα παρακολουθεί την ώρα άφιξης του αεροπλάνου σας. Σε περίπτωση που χάσετε την πτήση σας, αναβληθεί ή αλλάξει ο αριθμός της πτήσης θα πρέπει να μας ενημερώσετε άμεσα. Κάθε αλλαγή υπόκεινται προς αποδοχή από τον Μεταφορέα.

Όταν το αεροπλάνο σας προσγειωθεί, ο Μεταφορέας είναι υποχρεωμένος να περιμένει μέχρι και 60΄ στο σημείο συνάντησης που αναφέρεται στη φόρμα της κράτησης σας. Εάν νομίζετε πως θα καθυστερήσετε παραπάνω από 60΄, κάποιο μέλος της ομάδας σας θα πρέπει να ενημερώσει τον Μεταφορέα, στην περίπτωση αυτή μπορεί να υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις. Τέλος στην περίπτωση που περάσουν 60΄ και κανένας από την ομάδα σας δεν έχει εμφανιστεί, ο μεταφορέας θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει μαζί σας μέσω του τηλεφωνικού αριθμού που δώσατε κατά την διαδικασία της κράτησης. Εάν δεν μπορέσει και πάλι να επικοινωνήσει μαζί σας, η μεταφορά σας ακυρώνεται και τα χρήματα σας δεν επιστρέφονται.

Σε περίπτωση που το σημείο συνάντησης δεν είναι το αεροδρόμιο, ο Μεταφορέας είναι υποχρεωμένος να σας περιμένει μέχρι και 20΄ στο σημείο συνάντησης. Σε περίπτωση που κανείς από την ομάδα δεν εμφανιστεί, θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει μαζί στον τηλεφωνικό αριθμό που δώσατε κατά την διαδικασία της κράτησης. Εάν ούτε και εκεί μπορέσει να επικοινωνήσει μαζί σας, η κράτηση ακυρώνεται και τα χρήματα σας δεν επιστρέφονται.

Στην περίπτωση που ο πελάτης δεν μπορέσει να εντοπίσει τον οδηγό, θα πρέπει να επικοινωνήσει αμέσως με την Easy Transfer. Σε περίπτωση που δεν έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας και δεν είμαστε ενήμεροι για το περιστατικό, η μεταφορά ακυρώνεται και τα χρήματα ΔΕΝ επιστρέφονται.

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για τον τύπο οχήματος που θα χρησιμοποιηθεί από τον Μεταφορέα. Ο μεταφορέας έχει το δικαίωμα να αλλάξει το όχημα(πάντα με ένα ίδιας ή μεγαλύτερης κατηγορίας) ώστε να μπορέσει να ολοκληρώσει την μεταφορά σας.

Ο Μεταφορέας, οι οδηγοί και η Easy Transfer, διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν να μεταφέρουν κάθε πρόσωπο που είναι ή φαίνεται να είναι υπό την επήρεια αλκοόλ ή παράνομων ναρκωτικών ή / και των οποίων η συμπεριφορά θεωρείται ότι ενέχουν απειλή για τον οδηγό, το όχημα ή τους άλλους επιβάτες. Καμία επιστροφή χρημάτων δεν θα γίνει υπό αυτές τις συνθήκες.

Οι επιβάτες δεν επιτρέπεται να καταναλώνουν αλκοόλ σε οποιοδήποτε από τα οχήματα του προμηθευτή. Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται, εκτός εάν έχει δοθεί άδεια από τον οδηγό. Όλα τα οχήματα που παρέχονται από τους προμηθευτές είναι πλήρως ασφαλισμένα για τη μεταφορά επιβατών και των απαιτήσεων τρίτων, όπως απαιτείται από την τοπική νομοθεσία. Οι αποσκευές των επιβατών ωστόσο, μεταφέρονται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη και καμία ευθύνη δεν μπορεί να γίνει δεκτή για την απώλεια ή ζημιά από την Easy Transfer.

Όλα τα οχήματα που χρησιμοποιούνται από τον Μεταφορέα, φέρουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.


Ακυρώσεις

Όλες οι αιτήσεις για ακύρωση μιας κράτησης θα πρέπει να υποβάλλονται τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την μεταφορά. Στην περίπτωση που μια κράτηση ακυρωθεί σε λιγότερο από 24 ώρες από την προγραμματισμένη μεταφορά, τα χρήματα ΔΕΝ επιστρέφονται.

Στην περίπτωση που η κράτηση ακυρωθεί 24 ώρες πριν την προγραμματισμένη μεταφορά όλο το χρηματικό ποσό της μεταφοράς επιστρέφεται στον πελάτη κατά τον ίδιο τρόπο που έγινε η πληρωμή. Τα έξοδα της τραπεζικής συναλλαγής επιβαρύνουν τον πελάτη.